Od soboty 28 listopada obowiązuje nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Utrzymuje ono wprowadzone wcześniej ograniczenia w zakresie świadczenia pracy. Zakłady pracy nadal są obowiązane zapewnić swoim pracownikom i współpracownikom rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk. Pracodawcy powinni również zadbać o zachowanie odległości między stanowiskami pracy, wynoszącej co najmniej 1,5 m, a jeżeli jest to niemożliwe zapewnić pracownikom środki ochrony osobistej, związane ze zwalczaniem epidemii.

Nowym rozwiązaniem przygotowanym przez prawodawcę, mającym przyczynić się do zmniejszenia transmisji wirusa w zakładach pracy, jest rozszerzenie obowiązku zakrywania ust i nosa. Zgodnie z brzmieniem nowego rozporządzenia obowiązek ten obejmie również osoby, które nie będą przebywały w pomieszczeniu same. Oznacza to, że w przypadku konieczności przebywania w biurze (jednym pomieszczeniu) z innym pracownikiem lub współpracownikiem, wszystkie te osoby powinny świadczyć pracę z zakrytym, za pomocą maseczki lub przyłbicy, nosem i ustami.

Nowy obowiązek obowiązuje do dnia 27 grudnia 2020 r.