Przypominamy, że m. in. spółki partnerskie, spółki europejskie, spółdzielnie, fundacje oraz stowarzyszenia wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego powinny zgłosić informacje o swoich beneficjentach rzeczywistych do 31 stycznia 2022 r. Obowiązek ten nie dotyczy stowarzyszeń zwykłych.

W przypadku organizacji wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego po 31 października 2021 r. termin wynosi 7 dni od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Sankcją za brak zgłoszenia właściwych danych w terminie albo za podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym jest administracyjna kara pieniężna w wysokości do 1000000 złotych.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt – lsw@lsw.com.pl