23 kwietnia 2022 r. w Unii Europejskiej osiągnięto porozumienie polityczne między Parlamentem Europejskim a państwami członkowskimi UE dotyczące zasad zapewnienia bezpiecznego środowiska internetowego.

Jest to Ustawa o usługach cyfrowych lub Digital Services Act (DSA).

Jak stwierdzono w komunikacie prasowym Komisji Europejskiej, DSA ustanawia nowy, bezprecedensowy standard odpowiedzialności platform internetowych za nielegalne i szkodliwe treści.

Platformy internetowe powinny zapewniać lepszą ochronę użytkownikom Internetu oraz ich podstawowym prawom. Dodatkowo powinny określać jednolity zestaw przepisów na rynku wewnętrznym, pomagając w rozwoju mniejszym platformom internetowym.

Jak zauważa Komisja Europejska, zasady DSA będą miały zastosowanie do czterech głównych kategorii uczestników przestrzeni online, a mianowicie:

 • firm świadczących usługi pośrednictwa online;
 • firm świadczących usługi hostingowe;
 • platform internetowych;
 • bardzo dużych platformy internetowych.

Główne zadania DSA określone przez Komisję Europejską:

 • usprawnienie mechanizmu ochrony praw użytkowników w Internecie;
 • ochrona przed niechcianą reklamą;
 • zmniejszenie ilości nielegalnych treści w Internecie;
 • poprawa warunków uruchamiania i rozszerzania usług cyfrowych dla uczestników rynku internetowego w UE;
 • zwiększenie przejrzystości platform internetowych, w szczególności w zakresie algorytmów wykorzystywanych do reklamy;
 • zapobieganie nadużywaniu „mocy Internetu” przez megaplatformy, które docierają do odbiorców przekraczających 10% populacji UE, podejmując określone środki, na przykład audyty, sprawozdawczość;
 • ułatwienie wzrostu i ekspansji małych firm oraz przyciągnięcie nowych uczestników na rynek online;
 • wdrożenie systemu obowiązków i odpowiedzialności (sekcja III) oraz zwolnień od odpowiedzialności (sekcja II) w celu zapewnienia praw konsumentów usług cyfrowych.

Po zatwierdzeniu DSA przez wszystkich unijnych prawodawców, ustawa o usługach cyfrowych wejdzie w życie w ciągu 20 dni od jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i zostanie wdrożona na całym terytorium UE w ciągu 15 miesięcy od jej wejścia w życie lub od 1 stycznia 2024 r.

Artykuł został przygotowany na podstawie materiałów dostępnych pod linkiem:

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie: ukraina.lsw.com.pl.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu:

#Polska #Ukraina #PomagamUkrainie #LSW #usługicyfrowe #digital