Już od wczoraj i od dzisiaj tj. (1 i 2) sierpnia br. w krajach Unii Europejskiej zaczynają obowiązywać nowe przepisy:

  1. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z 20.6.2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L z 2019 r. Nr 186, s. 105) oraz
  2. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z 20.6.2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylająca dyrektywa Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE L z 2019 r. Nr 188, str. 79).

Zmiany przepisów kodeksu pracy, które implementują wskazane dyrektywy nie weszły jeszcze w życie, jednak już dziś warto przygotować się na nadchodzące zmiany.

Jedną z najważniejszych jest rewolucja w urlopach. Urlop wypoczynkowy zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi od 20 do 26 dni, w zależności od stażu pracy. Po zmianach, w przypadku niektórych pracowników, wymiar urlopu będzie wynosił nawet 33 dni w roku kalendarzowym. W związku ze zmianami w Kodeksie pracy pojawią się bowiem nowe, dodatkowe rodzaje urlopów:

2 dni urlopu (16 godzin w roku kalendarzowym) z powodu działania siły wyższej – urlop będzie przysługiwał w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem. Za czas zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej pracownik otrzyma 50% wynagrodzenia obliczanego jak wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego.

5 dni urlopu opiekuńczego – urlop będzie udzielany na wniosek pracownika w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej krewnym, są to: (dzieci, rodzice, małżonkowie) lub pozostającej z pracownikiem we wspólnym gospodarstwie domowym, wymagającej znacznej opieki lub znacznego wsparcia z powodu poważnych względów medycznych. Urlop będzie bezpłatny, natomiast dni te będą wliczane do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

O kolejnych zmianach, do których powinni przygotować się pracodawcy będziemy Państwa informować.

Autorka: Anna Stykowska-Sikora – adwokat.