Nowelizacja prawa podatkowego Ukrainy w okresie stanu wojennego. Część III

  • 21 kwietnia 2022
  • Aktualności

17 marca 2022 r. w Ukrainie weszła w życie ustawa nr 2120-IX „O zmianie Ordynacji podatkowej Ukrainy oraz innych aktów ustawodawczych Ukrainy dotyczących obowiązywania norm na okres stanu wojennego”.

Od 1 marca 2022 r. do czasu ustania/zniesienia stanu wojennego, a także w ciągu dwunastu miesięcy po jego ustaniu/zniesieniu osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mają prawo nie naliczać i nie uiszczać jednolitej składki na ubezpieczenia społeczne (JSUS), niezależnie od tego, czy otrzymują jakikolwiek przychód czy nie.

Płatnicy jednolitego podatku (w tym osoby prawne) mają również prawo nie odprowadzać JSUS za pracowników powołanych do służby wojskowej w okresie mobilizacji.

Ponadto, w okresie stanu wojennego oraz w ciągu 3 miesięcy po jego ustaniu/zniesieniu, na płatników JSUS nie są nakładane grzywny za brak wpłaty ani za opóźnienie w zapłacie składek.

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie: ukraina.lsw.com.pl.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu:

#LSW #podatki #Ukraina #PomagamUkrainie #CIT #PIT

    Jak możemy Ci pomóc?

    Wyślij do nas wiadomość