Nowelizacja prawa podatkowego Ukrainy w okresie stanu wojennego

  • 6 kwietnia 2022
  • Aktualności

17 marca 2022 r. w Ukrainie weszła w życie ustawa nr 2120-IX „O zmianie Ordynacji podatkowej Ukrainy oraz innych aktów ustawodawczych Ukrainy dotyczących obowiązywania norm na okres stanu wojennego”. Ustawa przewiduje radykalną reformę podatkową na okres obowiązywania stanu wojennego, a mianowicie jednolity podatek w wysokości 2% dla części przedsiębiorców.

Przedsiębiorcy (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne) wykazujący obroty poniżej 10 mld UAH (309.176,00 EUR) uzyskali prawo skorzystania z uproszczonego systemu podatkowego na okres od 1 kwietnia 2022 r. do czasu zakończenia stanu wojennego.

Zgodnie z założeniami uproszczonego systemu podatkowego CIT/PIT (płacony za pracowników) oraz VAT zastępuje podatek jednolity, którego stawka wynosi 2% obrotu. W związku z tym przedsiębiorcy są zwolnieni z zapłaty podatku VAT oraz złożenia odpowiedniej deklaracji podatkowej dla dostaw towarów, robót i usług, których miejsce dostawy znajduje się na obszarze celnym Ukrainy (jest to wyraźnie określone w ustawie).

Deklarację zapłaty podatku jednolitego należy składać w okresach kwartalnych z wyodrębnieniem miesięcznych przychodów. Podatek podlega odprowadzeniu w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału sprawozdawczego.

Jednocześnie po ustaniu stanu wojennego podatnicy definitywnie mają obowiązek stosowania systemu podatkowego, w jakim byli przed wprowadzeniem stanu wojennego, od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu:

#LSW #podatki #Ukraina #PomagamUkrainie #CIT #PIT

    Jak możemy Ci pomóc?

    Wyślij do nas wiadomość