27 lipca 2022 r. Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę „O ustanowieniu gwarancji prawnych i socjalnych dla obywateli RP przebywających na terytorium Ukrainy”.

Obywatelom RP oraz ich małżonkom i dzieciom bez względu na obywatelstwo przysługuje prawo do przebywania na terytorium Ukrainy przez 18 miesięcy na podstawie niniejszej ustawy.

Podczas pobytu na terytorium Ukrainy obywatele RP będą mieli prawo do:

  • zatrudnienia bez zezwolenia na wykonywanie pracy przez cudzoziemców;
  • rejestracji państwowej jako podatnicy i uzyskania numeru rejestracyjnego dowodu podatnika;
  • ochrony socjalnej, która obejmuje prawo do wsparcia w przypadku całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy, utraty żywiciela rodziny, bezrobocia z powodu okoliczności od nich niezależnych, zgodnie z ustawodawstwem i umowami międzynarodowymi Ukrainy;
  • prowadzenia działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak obywatele Ukrainy;
  • zdobywania wykształcenia na tym samym poziomie co obywatele Ukrainy, w tym z kosztów państwowych lub lokalnych środków budżetowych;
  • świadczenia socjalnego zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy;
  • otrzymywania pomocy z Funduszu Ochrony Socjalnej dla osób niepełnosprawnych na takich samych warunkach jak obywatele Ukrainy.

Niniejszy artykuł został przygotowany na podstawie publikacji dostępnej pod linkiem: 1399613 (rada.gov.ua)

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie: ukraina.lsw.com.pl.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu:

#LSW #Polska #Ukraina #PomagamUkrainie #gwarancjesocjalne