Przy ekspansji zagranicznej na polski i unijny rynek towarów i usług warto:

 

1. zadbać o prawo wyłączne do utworu, wynalazku, wzoru użytkowego, znaku towarowego, wzoru przemysłowego, oznaczenia geograficznego lub topografii układu scalonego;

2. przeprowadzić efektywną kampanię reklamową, opartą na solidnych fundamentach prawnych i przemyślanej strategii;

3. uniknąć ryzyka naruszenia praw osób trzecich.

Oto czynności jakie należy podjąć, aby zrealizować powyższe cele:

1. Podjęcie decyzji co do tego, jakie towary lub usługi będą oferowane na terytorium Polski lub UE.

2. Sprawdzenie, czy oferowane towary lub usługi będą mogły otrzymać ochronę prawną w Polsce lub UE.

3. Przeprowadzenie badania, czy w Polsce lub UE nie występują podobne oznaczenia lub produkty.

4. Rozpoczęcie stosownych procedur przed właściwym Urzędem udzielającym praw wyłącznych na przedmioty ochrony własności przemysłowej.