Rząd Ukrainy przyjął uchwałę, na mocy której od 1 września 2022 r. zezwolił pracownikom służby wojskowej na wyjazd za granicę na okres do 7 dni.

Uzyskanie zezwolenia będzie możliwe na portalu „Дія” (Державні послуги онлайн | Дія (diia.gov.ua)) za pomocą nowej usługi „єВідрядження”.

Z wyjazdu za granicę mogą skorzystać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne, które:

  • złożyły deklaracje podatkowe;
  • nie mają zaległości w opłacaniu jednolitej składki na ubezpieczenia społeczne;
  • dokonały gwarantowanej wpłaty na rachunek bankowy w wysokości 200.000 UAH, oraz
  • średnia pensja w firmie wynosi co najmniej 20.000 UAH i
  • liczba ubezpieczonych w ostatnim miesiącu kwartału sprawozdawczego wynosi co najmniej dziesięć osób.

Wyjazd służbowy za granicę jest możliwy na okres do 7 dni. Jednocześnie uzyskać takie zezwolenie na wyjazd będzie mogło nie więcej niż 10% liczby ubezpieczonych w firmie, ale jednocześnie nie więcej niż 10 osób z firmy jednocześnie.

Artykuł został przygotowany na podstawie materiałów dostępnych pod linkiem:  https://www.facebook.com/mintsyfra/posts/437318395104149

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie: ukraina.lsw.com.pl.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu:

#LSW #Polska #Ukraina #PomagamUkrainie #WyjazdSłużbowy #służbawojskowa