Narodowy Bank Ukrainy w uchwale nr 18 „W sprawie funkcjonowania systemu bankowego i rynku walutowego w Ukrainie od dnia 24 lutego 2022 r. w czasie staniu wojennego” ustanowił szereg postanowień, które bezpośrednio ograniczają działalność ukraińskich przedsiębiorstw pozostających w relacjach z Federacją Rosyjską, a także z Republiką Białorusi.

Zostały nałożone ograniczenia na:

• mieszkańców Federacji Rosyjskiej oraz Republiki Białorusi;

• osoby prawne (inne niż banki), których ostateczni beneficjenci są rezydentami Federacji Rosyjskiej lub Republiki Białorusi.

Instytucje finansowe Ukrainy nie mogą wykonywać transakcji rozliczeniowych z tymi podmiotami.

Ponadto, ukraińskim instytucjom finansowym zabrania się (z pewnymi wyjątkami) dokonywania jakichkolwiek transakcji walutowych:

1) przy wykorzystaniu rubli rosyjskich i rubli białoruskich;

2) których uczestnikiem jest osoba prawna lub fizyczna mająca siedzibę (zameldowana/zamieszkała na stałe) w Federacji Rosyjskiej lub w Republice Białorusi;

3) zmierzających do wykonania zobowiązań wobec osób prawnych lub fizycznych znajdujących się (zameldowanych/zamieszkałych na stałe) w Federacji Rosyjskiej lub w Republice Białorusi.

 

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu:

  • Władysław Bieńkowski
  • Ahata Yeshchyna
  • Kinga Rochalska
  • Nataliia Tymoshenko