Obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski po 24 lutego 2022 r., mogą teraz potwierdzić legalność swojego pobytu w Polsce za pomocą dokumentu elektronicznego Diia.pl w aplikacji mObywatel. Dokument ten pozwala wygodnie i bezpiecznie przekroczyć granicę Polski i pozostać na jej terytorium.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało również, że cyfrowe zezwolenie na pobyt czasowy Diia.pl może służyć jako potwierdzenie legalności pobytu w Polsce. Z taką informacją Polska zwróciła się do Komisji Europejskiej, państw członkowskich UE oraz krajów ze strefy Schengen.

Zgodnie z oficjalnym komunikatem, dokument Diia.pl będący w posiadaniu osoby, której pobyt na terytorium Polski jest legalny w rozumieniu ustawy „O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” (dalej – Ustawa) jest zezwoleniem na pobyt używanym wraz z ważnym dokumentem podróży do przekraczania granic zewnętrznych UE. Umożliwia on również poruszanie się w strefie Schengen przez 90 dni w dowolnym okresie 180-dniowym.

W celu skorzystania z cyfrowego dokumentu Diia.pl, należy uzyskać numer PESEL oraz aktywować profil zaufany.

Korzystać z aplikacji mObywatel i dokumentu Diia.pl może:

  • pełnoletni obywatel Ukrainy lub osoba, której pobyt jest uznawany za legalny na podstawie Ustawy, który:
  • przekroczył granicę polsko-ukraińską po 24 lutego 2022 r. oraz
  • posiada numer PESEL i aktywowany profil zaufany.

Aplikacja mObywatel jest bezpłatna. Można ją pobrać z App Store i Google Play. Program działa na smartfonach z systemem Android 6.0 (i wyższym) oraz iOS 13.0 (i wyższym).

Niniejszy artykuł został przygotowany na podstawie publikacji dostępnej pod linkiem: Diia.pl — перша повністю цифрова посвідка на проживання! – Сайт для громадян України – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie: ukraina.lsw.com.pl.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu:

#Ukraina #Polska #PomagamUkrainie #zezwolenienapobyt #diia.pl #współpraca