Długo zapowiadany i mocno komentowany tzw. Polski Ład w zakresie zmian w przepisach podatkowych 8 września trafił do Sejmu.

Rządzący mają przeprowadzić prace nad tym projektem w tym tygodniu. Takie tempo może niestety sugerować bardzo krótki czas na jakiekolwiek analizy czy konsultacje. Ogromna szkoda, bowiem regulacje zawarte w tym projekcie istotnie wpłyną na obciążenia zarówno przedsiębiorców jak i osób fizycznych nieprowadzących działalności.

Wedle zapowiedzi zmiany miałyby wejść w życie z początkiem 2022 roku.

Poniżej wskazujemy hasłowo na część istotnych obszarów, których mają dotknąć zmiany. Temat będziemy dla Państwa oczywiście monitorować i informować o ostatecznym kształcie zmian, które zostaną wprowadzone (a z uwagi na ich skalę i zakres, sukcesywnie i szerzej je omawiać).

Projekt zmian, który trafił do Sejmu przewiduje zmiany w zakresie m.in.:

  • PIT i nowe zasady rozliczania składki zdrowotnej

– brak możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku;

– istotna podwyżka składki zdrowotnej (realne obciążenie ekonomiczne):

  • przedsiębiorcy „na podatku liniowym” – 4,9%;
  • pracownicy, przedsiębiorcy opodatkowani wg. skali – 9%;
  • przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem – 9% liczonych od podstawy (dla podatników o rocznych przychodach do 60 tys. zł miesięczna podstawa składki zdrowotnej wyniesie 60% przeciętnego wynagrodzenia, dla przychodów do 300 tys. zł 100% przeciętnego wynagrodzenia, a dla wyższych 180% przeciętnego wynagrodzenia);
  • przedsiębiorcy opodatkowani kartą podatkową – 9% min. wynagrodzenia:

– zmiana terminu rozliczania składek – do 20. dnia miesiąca;

– zmiany w progach podatkowych (dla rozliczających PIT wg. skali – 17% do 120.000 zł i 32% powyżej tej kwoty;

– zmiana kwoty wolnej od podatku – do 30.000 zł (przy czym – nie dotyczy przedsiębiorców opodatkowanych liniową 19% stawką PIT);

– dodatkowa degresywna ulga PIT – tylko dla pracowników;

– zmiana stawki ryczałtu dla informatyków (obniżenie do 12%);

– zmiany w opodatkowaniu samochodów „służbowych”;

– dochody z najmu mieszkań zostaną opodatkowane ryczałtem (bez możliwości odliczania kosztów uzyskania, w tym amortyzacji i kwoty wolnej);

– poszerzenie zakresu działania tzw. exit tax;

– wprowadzenie ulgi na powrót do Polski.

  • CIT

– nowy podatek przychodowy (!) – zapowiadany jako ten, który ma dotknąć jedynie największe korporacje, tymczasem ma dotyczyć również tych spółek kapitałowych, które wykazują w zeznaniach rocznych stratę lub u których udział dochodów w przychodach wynosi 1% lub mniej;

– rozbudowanie katalogu wydatków, które nie będą mogły stanowić kosztów uzyskania przychodów (w tym usługi od wspólników i członków zarządu);

– zdefiniowanie miejsca zarządu (co ma dotyczyć spółek rejestrowanych poza PL, nieprowadzących tam rzeczywistej działalności);

– zmiany w tzw. „estońskim CIT” (w tym m.in. zniesienie limitu przychodowego i poszerzenie kręgu m.in. o spółki komandytowe).

  • Zmiany mogące dotyczyć PIT i CIT

– zmiany w zakresie cen transferowych;

– wejście w życie zmian w zakresie poboru podatku u źródła (withholding tax) – zmiany wprowadzone 2 lata temu i sukcesywnie odraczane przez ustawodawcę (w nieco zmienionym kształcie);

– preferencyjne zasady opodatkowania holdingów (zwolnienia dywidend, zwolnienie zysków ze zbycia udziałów/akcji w spółkach zależnych);

– zmiany dotyczące finansowania dłużnego (wpływu kosztów finansowania dłużnego na wynik podatkowy);

– zmiany w zakresie wykupu „prywatnego” pojazdów w leasingu (nowe istotne obciążenie);

– zakaz amortyzacji lokali mieszkalnych;

– nowa ulga na robotyzację;

– zmiany w zakresie stosowania ulgi B+R i IP BOX (wprowadzenie możliwości jednoczesnego korzystania z tych dwóch rozwiązań);

– wprowadzenie ulgi na innowacyjnych pracowników;

– wprowadzenie ulgi na prototyp.

  • VAT

– opodatkowanie VAT transakcji/usług finansowych;

– wprowadzenie możliwości wspólnego rozliczania jako grupa VAT.

To pokazuje, że lista zmian jest ogromna. Obserwujemy proces legislacyjny, mając nadzieję, że projekt będzie jeszcze ewoluował.

W ramach swojej praktyki doradczej uczestniczy w specjalistycznych projektach na rzecz przedsiębiorstw z różnych branż, analizuje skutki podatkowe transakcji restrukturyzacyjnych, przygotowuje projekty umów oraz ocenia ich skutki podatkowe.  Świadczy także bieżące doradztwo podatkowe dla klientów LSW.