Już jutro rozpoczyna się nowy rok szkolny. Dyrektorzy i nauczyciele będą musieli stworzyć taką formę działania placówek szkolonych, która zapewni jak najwyższe standardy bezpieczeństwa w niepewnych epidemicznych czasach. Pomimo wprowadzonych zmian w funkcjonowaniu placówek szkolnych ryzyko zamknięcia tych ośrodków jest nadal bardzo duże, czego obawiają się pracownicy – rodzice najmłodszych uczniów.

Odpowiedzią na te obawy jest opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1489) wydłużający dodatkowy zasiłek opiekuńczy do dnia 20 września 2020 r. Zasiłek będzie przysługiwał pracownikowi zwolnionemu od wykonywania pracy:

  • z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8,
  • w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko,
  • niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19,
  • przypadku otwarcia placówek w czasie trwania COVID-19.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 września.