Według analiz KUKE od początku roku liczba niewypłacalności firm w Polsce zwiększyła się o 361 przypadki (dane z MSiG).

Na koniec 2020 r., niewypłacalność dotyczyła 1342 spółek prawa handlowego, co stanowiło wzrost o 374 przypadki, w porównaniu z 2019 r (zob. raport KUKE: Prognoza dot. niewypłacalności firm w Polsce 2021 r.).

Według danych na koniec kwietnia 2021 r., liczba niewypłacalności zwiększyła się do 1703 przypadków (zob. raport KUKE: Niewypłacalność firm w kwietniu 2021 r.).

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: lsw@lsw.com.pl