Sankcje w stosunku do podmiotów Federacji Rosyjskiej

  • 1 czerwca 2022
  • Aktualności

W związku z militarną agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę wprowadzane są sankcje w stosunku do podmiotów pochodzących lub związanych z firmami z Białorusi i Rosji jak również beneficjentami tych organizacji.

W dniu 23 marca 2022 r. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał dekret o wdrożeniu decyzji Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy w sprawie osobistych sankcji gospodarczych i innych restrykcji wprowadzonych wobec obywateli Rosji, rosyjskich firm i szeregu stron internetowych (sankcje dotknęły 81 osób prawnych, w tym firmy ubezpieczeniowe i budowlane, 26 osób fizycznych).

Sankcje zostały wprowadzone na okres 3 lat i przewidują zamrożenie aktywów –

  • czasowe ograniczenie prawa osoby do dysponowania i rozporządzania majątkiem własnym,
  • ograniczenie działalności handlowej,
  • zapobieganie wycofywaniu kapitału z Ukrainy.

Link do dekretu Prezydenta: https://www.president.gov.ua/documents/1092021-37481

Przypominamy, że w dniu 14 sierpnia 2014 r. Rada Najwyższa przyjęła Ustawę Ukrainy „O sankcjach”, której celem jest ochrona interesów narodowych, bezpieczeństwa narodowego, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy oraz przeciwdziałanie działalności terrorystycznej.

Link do Ustawy Ukrainy „O sankcjach”: https://zakon.rada.gov.ua/go/1644-18

Decyzję o zastosowaniu sankcji podejmuje Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, a jej wdrożenie następuje na mocy dekretu Prezydenta Ukrainy.

W październiku 2021 r. Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy uruchomiła stronę internetową z listą osób i firm, na które Ukraina nałożyła sankcje:  https://sanctions-t.rnbo.gov.ua/. Lista sankcji obejmuje w dniu dzisiejszym 3915 osób fizycznych i 1762 osoby prawne.

    Jak możemy Ci pomóc?

    Wyślij do nas wiadomość