Spółka komandytowa CIT-owcem?

  • 21 września 2020
  • Aktualności

Ustawodawca bez większego uprzedzenia czy konsultacji planuje zrewolucjonizować zasady opodatkowania nie tylko spółek komandytowych, ale także niektórych spółek jawnych.

Kilka lat temu rządzący wdrożyli starania dążące do objęcia spółek komandytowych podatkiem CIT, ale po silnym nacisku odstąpili od tego pomysłu, wprowadzając objęcie CIT „jedynie” spółek komandytowo-akcyjnych.

Dnia 16 września 2020 r., opublikowano zapowiedziany zaledwie kilka dni wcześniej projekt ustawy diametralnie zmieniającej zasady opodatkowania podatkiem CIT.

W skrócie projekt przewiduje, że spółki komandytowe, a także niektóre spółki jawne miałyby zostać objęte opodatkowaniem CIT i to już od 1 stycznia 2021 r.

Na ten moment projekt zakłada np. zwolnienie do 50% uzyskanych przez komandytariusza przychodów z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej, jednak nie więcej niż 60.000 zł w danym roku podatkowym, co w większości przypadków i tak będzie skutkowało dla Państwa realnym zwiększeniem ekonomicznego ciężaru podatku.

Monitorujemy prace nad projektem ustawy, który chcielibyśmy wierzyć, że będzie podlegał modyfikacjom w wyniku nacisków wynikających z konsultacji projektu.

O istotnych krokach na drodze legislacyjnej tego projektu będziemy Państwa informować.

 

 

    Jak możemy Ci pomóc?

    Wyślij do nas wiadomość