Polskie tłumaczenia przysięgłe nie mają odpowiedników w ustawodawstwie ukraińskim i nie są analogiczne do ukraińskich tłumaczeń notarialnych. Tłumacz przysięgły w Polsce nie tylko poświadcza tłumaczenie podpisem i specjalną pieczęcią, ale także ponosi odpowiedzialność administracyjną, a nawet karną za jego poprawność.

Czym jest tłumaczenie przysięgłe?

Tłumaczenie przysięgłe to oficjalne tłumaczenie dokumentu sporządzone przez tłumacza przysięgłego, podpisane i opatrzone klauzulą poświadczającą.

W Polsce tłumaczenia przysięgłe mogą być wykonywane wyłącznie przez profesjonalnych tłumaczy, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia do tłumaczenia dokumentów. Wszyscy tłumacze przysięgli w Polsce są wpisani na listę oficjalnych tłumaczy Ministerstwa Sprawiedliwości RP.

Aby tłumaczenie zostało uznane za przysięgłe, musi być poświadczone podpisem tłumacza przysięgłego oraz specjalną pieczęcią.

Kto może być tłumaczem przysięgłym w Polsce?

Nie każdy tłumacz jest uprawniony do wykonywania tłumaczeń przysięgłych w Polsce. Aby to zrobić, należy:

  • zdać specjalny egzamin,
  • uzyskać niezbędny certyfikat,
  • uzyskać uprawnienia od rządu polskiego do tłumaczenia dokumentów państwowych i urzędowych dla władz publicznych,
  • zostać wpisanym do oficjalnego rejestru tłumaczy przysięgłych w Polsce.

Kiedy mogą Państwo potrzebować usług tłumacza przysięgłego?

Obywatele Ukrainy przebywający w Polsce często muszą tłumaczyć na język polski różne dokumenty wydane na Ukrainie. Należy zaznaczyć, że wiele polskich instytucji nie uznaje notarialnego tłumaczenia wykonanego na Ukrainie i wymaga tłumaczenia przysięgłego wykonanego w Polsce.

Każda instytucja i ministerstwo, do których składane są tłumaczenia dokumentów zagranicznych, zazwyczaj samodzielnie decyduje, kiedy wystarczy zwykłe tłumaczenie dokumentów na język polski, a kiedy konieczne jest dostarczenie tłumaczeń przysięgłych dokumentów.

Dlatego składając wniosek do urzędów, ZUS czy samorządów, a także starając się o pracę, należy zawsze sprawdzić, czy wymagane jest tłumaczenie przysięgłe.

Co do zasady, tłumaczenie przysięgłe jest wymagane w następujących przypadkach:

– uzyskania obywatelstwa polskiego;

– uzyskania Karty Polaka lub karty pobytu;

– złożenia dokumentów w instytucjach edukacyjnych;

– rejestracji małżeństwa w Polsce;

– wystąpienia do sądu;

– uznania niepełnosprawności;

– etc.

W Polsce koszt tłumaczenia przysięgłego nie jest stały i może zależeć od objętości tekstu i jego złożoności.

Przeciętnie wykonanie tłumaczenia przysięgłego w Polsce w trybie pilnym trwa od 3 do 8 dni.

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie: ukraina.lsw.com.pl.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu:

#LSW #Polska #Ukraina #prawnik #pomoc #pomocobywatelomUkrainy #pomagamUkrainie