W związku z prowadzoną na pełną skalę wojną Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie, wielu obywateli Ukrainy przebywa w Polsce. Jednocześnie często pojawiają się pytania, jak udzielić pełnomocnictwa dla obywatela Ukrainy w Polsce?

Pełnomocnictwo jest pisemnym dokumentem wystawionym przez jedną osobę drugiej osobie w celu reprezentacji przed osobami trzecimi.

Istnieje kilka sposobów:

1. W Konsulacie Ukrainy

Pełnomocnictwo można sporządzić w konsulacie Ukrainy. Złożenie dokumentów do zaświadczenia o pełnomocnictwie następuje wyłącznie po uprzedniej rejestracji w elektronicznej kolejce do czynności konsularnych.

Niestety nie ma jasnych terminów nagrywania, czasami trzeba czekać dość długo. Może to stanowić problem, jeśli pełnomocnictwo jest potrzebne w trybie pilnym.

Ale pełnomocnictwo wydane przez placówkę dyplomatyczną będzie ważne na terytorium Ukrainy bez dodatkowego poświadczenia.

Przed złożeniem wniosku do zagranicznej placówki dyplomatycznej radzimy sporządzić i mieć przy sobie projekt pełnomocnictwa (w formie elektronicznej) oraz jasno zrozumieć, jakie uprawnienia przyznaje się innej osobie na podstawie pełnomocnictwa.

Nie ma prawnie zatwierdzonego standardu ani standardowego tekstu pełnomocnictwa.

Więcej szczegółów pod linkiem: https://www.facebook.com/UkraineMFA/posts/4043577665696123

2. U notariusza w Polsce

Pełnomocnictwo możesz wystawić u polskiego notariusza.

Najczęściej pełnomocnictwo sporządzane jest dla:

  • przekraczania granicy małoletniego dziecka z jednym z rodziców;
  • zgody na wydanie paszportu dla dziecka przez jednego z rodziców;
  • wyrejestrowania/rejestracji/zmiany miejsca zamieszkania – tj. pełnomocnictwo do rejestracji lub wyrejestrowania z miejsca zamieszkania;
  • wyrażenia zgody na odbiór korespondencji/pieniędzy na poczcie lub w banku;
  • umocowania do dokonania określonych czynności;
  • umocowania do sprzedaży nieruchomości.

W skomplikowanych przypadkach zalecamy uzyskać formularz pełnomocnictwa u ukraińskiego notariusza, przetłumaczyć go na język polski, udzielić pełnomocnictwa przed polskim notariuszem i dokonać tłumaczenia przysięgłego na język ukraiński.

W wielu przypadkach udało się podpisać dokument w dwóch językach u polskiego notariusza lub zweryfikować podpis mocodawcy na pełnomocnictwie sporządzonym w języku ukraińskim.

📌 Jednak zgodnie z normami obowiązującego polskiego ustawodawstwa, polski notariusz dokonuje czynności tylko w języku polskim. W przypadku, gdy notariusz poświadczył podpis pod dokumentem i napisał, że nie bierze odpowiedzialności za treść dokumentu, organy państwowe Ukrainy mogą odmówić przyjęcia takich dokumentów (lub odmówić ich przyjęcia w dowolnym momencie).

Dlatego jedyną gwarantowaną opcją jest sporządzenie pełnomocnictwa w języku polskim, wykonanie go u polskiego notariusza, a następnie przetłumaczenie i poświadczenie podpisanego dokumentu w Polsce lub na Ukrainie.

Ukraina jest stroną pewnych traktatów międzynarodowych, które znoszą wszelkie dodatkowe poświadczenia dokumentów urzędowych składanych w instytucjach państw-stron tych traktatów.

Obecnie obowiązuje Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych sporządzona w Kijowie dnia 24 maja 1993 r.

Odpowiednie artykuły tej umowy stanowią, że dokumenty sporządzone lub poświadczone przez odpowiednią instytucję jednej z Umawiających się Stron, opieczętowane i podpisane przez właściwą osobę, mają moc dokumentu na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, bez konieczności dokonywania innych poświadczeń. Dokumenty uznane za urzędowe na terytorium jednej z Umawiających się Stron uważa się za takie same na terytorium drugiej Umawiającej się Strony.

Innymi słowy, pełnomocnictwo poświadczone przez polskiego notariusza będzie ważne na Ukrainie bez żadnego dodatkowego poświadczenia.

 

Artykuł został przygotowany na podstawie materiałów dostępnych pod linkiem: https://minjust.gov.ua/m/str_20083

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie: ukraina.lsw.com.pl.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu:

#LSW #Polska #Ukraina #prawnik #pomoc #pomocobywatelomUkrainy #pomagamUkrainie