W dniu 18 października 2021 r. opublikowano projekt ustawy o ochronie sygnalistów (tj. osób zgłaszających naruszenia prawa). Jest to pierwszy krok do wdrożenia unijnej dyrektywy 2019/1937.

CO SIĘ ZMIENIA?

Ostateczna treść ustawy nie jest jeszcze znana, ale polski ustawodawca powinien wdrożyć  przepisy wskazanej dyrektywy unijnej do 17 grudnia 2021 r.  W przypadku, gdy przepisy krajowe nie zostaną uchwalone, zastosowanie będą mogły mieć niektóre przepisy Dyrektywy unijnej. Zatem przedsiębiorcy, których obejmują zmiany, powinni w ostatnim kwartale 2021 r.  zaprojektować i zdrożyć nowe rozwiązania.

KOGO OBEJMIE ZMIANA? CZEGO DOTYCZY?

Podmioty zatrudniające co najmniej 250 pracowników będą miały obowiązek stworzenia efektywnych systemów ochrony w celu umożliwienia sygnalistom zgłaszania naruszeń prawa i procedur reagowania na takie zgłoszenia. Wdrożenie dyrektywy przez podmioty zatrudniające od 50 do 249 pracowników ma nastąpić do 17 grudnia 2023 r.

JAKIE SĄ GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU?

Nowe przepisy będą przewidywać w szczególności, że:

  • organizacje będą musiały stworzyć stosowne procedury postępowania, jak również kanały komunikacji do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń oraz komunikacji ze zgłaszającymi;
  • organizacje będą musiały wyznaczyć osobę lub specjalną komórkę odpowiedzialną za obsługę zgłoszeń;
  • sygnaliści będą korzystać z efektywnej i szerokiej palety środków ochrony prawnej przed odwetem lub innym uszczerbkiem z tytułu zgłaszania naruszeń, nierównym traktowaniem czy choćby wypowiedzeniem;
  • katalog osób, które będą mogły zostać uznane za sygnalistę jest niezwykle szeroki i obejmuje np. pracowników, byłych pracowników, kontrahentów, wolontariuszy, stażystów itd.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt – lsw@lsw.com.pl