Opóźnienia w pracach na ustawą o ochronie sygnalistów

W październiku na łamach newslettera informowaliśmy o publikacji projektu ustawy o ochronie sygnalistów. Wedle postanowień dyrektywy unijnej, przedmiotowa ustawa powinna zostać wdrożona przez Polskę do 17 grudnia 2021 r. Termin ten jednak minął, a ustawa nie została skierowana do dalszych prac w Sejmie.

Skutek bezpośredni dyrektywy

Powyższa sytuacja może spowodować, że zastosowanie znajdzie tzw. zasada bezpośredniego skutku dyrektywy. Oznacza to w praktyce, że obowiązywać mogą niektóre postanowienia dyrektywy unijnej, pomimo braku polskich przepisów w omawianym względzie. W konsekwencji, podmioty publiczne mogą być zobligowane do wdrożenia i bezpośredniego stosowania postanowień dyrektywy. Ponadto, jednostki działające jako sygnaliści w Polsce, mogą podlegać ochronie wynikającej z prawa unijnego.

Kiedy nowe obowiązki dla przedsiębiorców?

Trzeba pamiętać, że przedsiębiorcy po ostatecznym wejściu w życie ustawy, będą mieli niewiele czasu na dostosowanie się do nowych przepisów. Projekt ustawy przewiduje bowiem, że od chwili ogłoszenia ustawy w dzienniku ustaw, wejdzie ona w życie po 14 dniach.

Co wprowadzi nowa ustawa?

Przypominamy, że nowe przepisy będą przewidywać w szczególności, że:

  • organizacje będą musiały stworzyć stosowne procedury postępowania, jak również kanały komunikacji do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń oraz komunikacji ze zgłaszającymi;
  • organizacje będą musiały wyznaczyć osobę lub specjalną komórkę odpowiedzialną za obsługę zgłoszeń;
  • sygnaliści będą korzystać z efektywnej i szerokiej palety środków ochrony prawnej przed odwetem lub innym uszczerbkiem z tytułu zgłaszania naruszeń, nierównym traktowaniem czy choćby wypowiedzeniem;
  • katalog osób, które będą mogły zostać uznane za sygnalistę jest niezwykle szeroki i obejmuje np. pracowników, byłych pracowników, kontrahentów, wolontariuszy, stażystów itd.
Skontaktuj się z nami:

W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt.