Ustawa nr 2664-IX „O zmianie art. 1 Ustawy Ukrainy „O poborze i służbie wojskowej” (nr 6482 w sprawie dobrowolnej wojskowej rejestracji kobiet), obowiązuje na Ukrainie od dzisiaj, 26 października 2022 roku.

Rejestracji wojskowej podlegają kobiety, które ze względu na dobry stan zdrowia i wiek mogą rozpocząć służbę wojskową. Dodatkowo kobiety powinny mieć ukończone zawodowe lub wyższe zawodowe studia, a także uzyskać specjalizację medyczną lub farmaceutyczną.

Kobiety, które posiadają specjalizację i/lub zawód powiązany z odpowiednią specjalizacją wojskową, określoną w Wykazie zatwierdzonym przez Ministerstwo Obrony Ukrainy i mogą podjąć służbę wojskową ze względu na stan zdrowia i wiek, z wyjątkiem tych wskazanych w ustępie pierwszym niniejszej części, są kierowane do rejestracji wojskowej osób odpowiedzialnych za służbę wojskową, zgodnie z ich wolą.

Przypomnijmy, że zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa Obrony Ukrainy z dnia 7 lutego 2022 roku nr 35 „od 1 października 2022 r., obywatelki Ukrainy w wieku od 18 do 60 lat podlegały obowiązkowej rejestracji do służby wojskowej zgodnie z Wykazem specjalizacji i/lub zawodów.

W Wykazie tym znajdują się następujące specjalizacje:   

 • chemia, technologie i inżynieria chemiczna, biologia;
 • telekomunikacja i radiotechnika;
 • inżynieria oprogramowania, informatyka, systemy i technologie informacyjne, inżynieria komputerowa, analiza systemów, cyberbezpieczeństwo, inżynieria mikro- i nanosystemów, automatyzacja i technologie zintegrowane z komputerem;
 • sprzęt metrologiczny i informacyjno-pomiarowy;
 • nauki o Ziemi, geografia, fizyka i astronomia;
 • technologie żywnościowe, technologia produkcji i przetwórstwa produktów zwierzęcych;
 • zamówienia wojskowe: uzbrojenia i sprzęt wojskowy, technologie przemysłu lekkiego;
 • fizykoterapia, terapia zajęciowa, rehabilitacja medyczna i psychologiczna, zdrowie publiczne, rehabilitacja fizyczna, farmacja przemysłowa, urządzenia sanitarne i ekspertyzy;
 • stomatologia, medycyna, pielęgniarstwo, farmacja, medyczne technologie diagnostyczne i lecznicze;
 • inżynieria biomedyczna, biotechnologia i bioinżynieria;
 • weterynaria, higiena weterynaryjna;
 • rachunkowość i podatki, marketing, zarządzanie, przedsiębiorczość, ekonomia, bankowość i ubezpieczenia;
 • wydawnictwo i poligrafia;
 • psychologia, praca socjalna, zabezpieczenie społeczne i zawody pokrewne.

Od dzisiaj obowiązkowa rejestracja wojskowa na Ukrainie będzie dotyczyła tylko kobiet o specjalizacjach medycznych.

Według wiceminister obrony Ukrainy Anny Malyar, obecnie nie ma potrzeby, aby większość kobiet podlegała obowiązkowi rejestracji wojskowej.

Artykuł został przygotowany na podstawie materiałów dostępnych na stronach:

Więcej informacji na temat regulacji prawnych dotyczących obywateli Ukrainy znajdą Państwo na stronie: ukraina.lsw.com.pl.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu:

#LSW #Polska #Ukraina #prawnik #pomoc #pomocobywatelomUkrainy #pomagamUkrainie