Na mocy postanowienia No. 692 z dnia 17 czerwca 2022 roku rząd Ukrainy wprowadził reżim wizowy dla obywateli Federacji Rosyjskiej poczynając od dnia 1 lipca 2022 roku.

Zgodnie z treścią postanowienia, zostało uchylone porozumienie z dnia 16 stycznia 1997 roku o podróżach bezwizowych obywateli Ukrainy i Federacji Rosyjskiej zawarte pomiędzy Rządem Ukrainy a Rządem Federacji Rosyjskiej.

Postanowienie No. 692 weszło w życie z dniem 18 czerwca 2022 roku i obowiązuje od dnia 1 lipca 2022 roku. Rosjanie będą mogli otrzymać wizy w placówkach dyplomatycznych Ukrainy w państwach trzecich (Białoruś, Gruzja, Mołdawia etc.).

Jednocześnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy podkreśliło, że posiadanie wizy nie gwarantuje możliwości wjazdu na Ukrainę, ponieważ ostateczną decyzję o zezwoleniu na przekroczenie granicy podejmują funkcjonariusze Państwowej Służby Granicznej Ukrainy.

Zachęcamy do kontaktu:

#LSW #WizyDlaRosjan  #Ukraina #PomagamUkrainie #Polska