Zgodnie z Ustawą Rady Najwyższej Ukrainy z dnia 19 czerwca 2022 roku nr 7273-d, publiczne odtwarzanie wideoklipów wykonywanych przez piosenkarkę/piosenkarza będących obywatelami Rosji w okresie po 1991 roku jest całkowicie i bezterminowo zabronione. Wyjątkiem od tej reguły są osoby, które utraciły obywatelstwo Rosji, którzy w chwili śmierci byli obywatelami Ukrainy.

Zakaz ten nie będzie miał zastosowania podczas nadawania programów nadawców zagranicznych oraz wobec filmów i programów powstałych przed dniem 20 luty 2014 r. (z wyjątkiem nadawców państwa-agresora).

Zakaz również nie będzie dotyczył piosenkarek i piosenkarzy wpisanych na listę piosenkarzy i piosenkarek państwa-agresora, potępiających agresję na Ukrainę (dalej jako: „Lista”).

Ponadto, zabronione są występy gościnne z udziałem piosenkarek i piosenkarzy będących obywatelami Rosji, z wyjątkiem osób wpisanych na Listę.

Sankcją za naruszenie jest nałożenie kary w wysokości 10% opłaty licencyjnej.

Zgodnie z Ustawą nr 7459 zakazany jest import oraz rozpowszechnianie książek oraz innych tytułów wydawniczych pochodzących z Rosji, Białorusi oraz tymczasowo okupowanego terytorium Ukrainy.

Zabrania się wydawania, importu, rozpowszechniania w Ukrainie książek autorów – obywateli Rosji. Zakaz ten nie będzie dotyczył książek wydanych na Ukrainie przed dniem 1 stycznia 2023 r.

Od 1 stycznia 2023 r. książki w Ukrainie będą publikowane i rozpowszechniane w państwowym języku ukraińskim, językach rdzennych mieszkańców Ukrainy oraz językach urzędowych Unii Europejskiej.

Link do Ustawy nr 7273-d: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39388

Link do Ustawy nr 7459: https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/CardByRn?regNum=7459&conv=9

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie: ukraina.lsw.com.pl.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu:

#LSW #zakazmuzyki #Ukraina #PomagamUkrainie #Rosja