Od dzisiaj zmieniają się ponownie zasady noszenia maseczek w zakładach pracy wprowadzone zaledwie 3 dni temu.

Zmiana wynika z nowego brzmienia § 25 wprowadzonego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia pracodawca może postanowić, że zasada zakrywania ust i nosa w pomieszczeniach, w których przebywa jedna osoba nie obowiązuje. Decyzja pracodawcy może być przekazana w dowolnej formie wszystkim pracownikom oraz innym osobom zatrudnionym (przynajmniej w formie elektronicznej, w postaci wiadomości e-mail).

Odkrycie ust i nosa w zakładach pracy bez względu na decyzje pracodawcy będzie możliwe w przypadku spożywania na jego terenie posiłków lub napojów.