W najbliższych miesiącach dojdzie do poważnej nowelizacji przepisów Kodeksu pracy.

Część zmian znajdująca się w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw podyktowana jest koniecznością wdrożenia do polskiego systemu prawnego postanowień: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r., w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r., w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.
Inne zmiany wynikają z konieczności dostosowania przepisów do nowej rzeczywistości postpandemicznej (zwłaszcza, w zakresie pracy zdalnej).

Jedną z najbardziej rewolucyjnych zmian będzie wprowadzenie dla pracodawcy obowiązku uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony.

W najbliższym czasie zostaną omówione te i inne zmiany jakie zakłada jedna z największych od lat nowelizacja Kodeksu pracy.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: Anna Stykowska-Sikora – adwokat.