Przedsiębiorcy od kilku tygodni składają wnioski o dofinansowanie i każdy przedsiębiorca robi to jak najlepiej, aby uniknąć negatywnej oceny projektu.

Poniżej kilka podstawowych zasad SMART planowania wniosku o dofinansowanie:

🔴 są dwa moduły obligatoryjne: moduł B+R (dla Dużych przedsiębiorców) i moduł wdrożenia innowacji;

🔴 są fakultatywne moduły np. cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizacja, infrastruktura B+R, które można dowolnie wybrać;

🔴 w module B+R (obowiązkowym dla Dużych przedsiębiorców) nie trzeba się martwić o intensywność dofinansowania w zależności od lokalizacji, ale trzeba zadbać m.in. o:

▶ prawidłowe ustalenie swojego statusu tj. czy przedsiębiorca jest MŚP, Dużym przedsiębiorcą czy może mid cap i small mid cap?,

▶ prawidłowe zidentyfikowanie poziomu gotowości technologicznej prac B+R,

▶ nie oznacza to, że pozostałe reguły pomocy publicznej przy projektach w module B+R nie obowiązują (głównie uwaga dotyczy przedsiębiorców zajmujących znaczącą pozycję na danym rynku),

▶ no i trzeba pamiętać, że jeśli projekt składa się tylko z modułu B+R to nie ma ograniczeń kwotowych. Inaczej jest, jeśli projekt składa się z większej ilości modułów, jest warunek, że moduł B+R musi stanowić co najmniej 20% kosztów całego projektu,

🔴 mapa pomocy regionalnej będzie natomiast drogowskazem dla projektów inwestycyjnych. Moduły inwestycyjne, jak wspomniano, cyfryzacja czy zazielenianie przedsiębiorstw, gdzie można rozliczyć wydatki np. na zakup środków trwałych, robót budowlanych, zakup gruntów i nieruchomości zabudowanych, jeśli są niezbędne do projektu;

🔴 każdy moduł ma swój konkretny koszyk kategorii wydatków;

🔴 można dofinansować niektóre wydatki poniesione jeszcze przed złożeniem wniosku o dofinansowanie na określone moduły, ale nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie;

🔴 planując harmonogram wydatków, uwzględnić trzeba ramy czasowe dotacji, moduły muszą zakończyć się przed  2029.

🔎 Case study: Czy można złożyć wniosek o dofinansowanie na rozbudowanie istniejącej instalacji fotowoltaicznej w module zazielenienie? Czy zakup magazynu energii jest kosztem kwalifikowanym?

To tylko wycinek zagadnień związanych z nowym finansowaniem, o których będziemy mówić.😊

Jeśli tak się zdarzy, że projekt zostanie negatywnie oceniony, możemy tak jak w poprzedniej perspektywie, złożyć środki odwoławcze, do czego namawiamy, bo wiele fajnych projektów uda się dofinansować. Działajmy SMART.😊

 

👇 Zapraszam do kontaktu:Edyta Niemyska – Partner, radca prawny, LL.M.

 

#LSW #FENG #SMART #EU funds #fundusze unijne