Branża

Media 
i ochrona renomy

Od lat, z sukcesami, wspieramy Klientów w walce o ochronę renomy i dobrego imienia. Mamy na koncie wiele wygranych, głośnych spraw i precedensowych wyroków.

Ze względu na doświadczenie w tym obszarze często doradzamy w kwestiach dotyczących publicznego wizerunku i jego ochrony.

W swojej praktyce mierzymy się zarówno z tematyką naruszenia dobrego imienia i renomy przez prasę i konkurentów rynkowych reprezentowanych osób, jak i naruszeniami praw autorskich oraz prawa do firmy.

Rocznie prowadzimy kilkadziesiąt spraw dot. ochrony dóbr osobistych, podejmujemy skuteczne działania przedprocesowe, jak i reprezentujemy Klientów przed sądami. Działamy zarówno na rzecz podmiotów, których dobra osobiste zostały naruszone, jak i pomagamy skutecznie bronić się przed roszczeniami.

Przygotowujemy opinie prawne dotyczące ryzyk związanych z naruszeniem dóbr osobistych w działalności artystycznej, publicystycznej czy marketingowej oraz doradzamy w ewentualnych sporach. Reprezentujemy firmy i instytucje broniące swojej renomy, jak również osoby fizyczne, w tym polityków, dziennikarzy, artystów, biznesmenów i sportowców. Prowadzimy sprawy precedensowe, działamy także w sprawach „nietypowych”, z pogranicza ochrony dóbr osobistych – np. dotyczących uporczywego nękania (stalking), czy zadośćuczynienia za represje z czasów PRL. Posiadamy również doświadczenie w sprawach karnych dotyczących zniesławienia oraz prawa prasowego.

Doradzamy w sytuacjach kryzysowych, radzimy, jak reagować i chronić renomę oraz wartość marki. Prowadzimy postępowania sądowe w sprawach dotyczących ochrony wizerunku i dobrego imienia. Reprezentowaliśmy wiele osób publicznych w sporach m.in. z wydawcami prasowymi i portalami.

 

Jan Radziwon

LSW wspiera pro bono 18-letniego Janka Radziwona, który zdecydował się pozwać Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Policji o ochronę swoich dóbr osobistych.

 

W dniu 19 listopada 2020 roku Janek Radziwon, wówczas nastolatek, brał udział w manifestacji przed budynkiem Sądu Okręgowego w Warszawie, w trakcie której doszło do zatrzymania niektórych protestujących, w tym Janka. Zarzucono mu przy tym dopuszczenie się przestępstwa naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza Policji. Zatrzymanie Janka dokonane zostało z nieprawidłowościami, z zastosowaniem środków przymusu fizycznego w wymiarze nieproporcjonalnym do okoliczności, z rażącym naruszeniem prawa w tej mierze. Janek spędził całą noc na komisariacie, natomiast jego rodzice nie byli poinformowani o miejscu przebywania syna. Sprawa miała charakter precedensowy.

Zaangażowani prawnicy: Maciej Ślusarek, Hanna Marcinkiewicz i Maria Dżaluk.

Dobre imię Pana Tadeusza Mazowieckiego

Sąd Apelacyjny w Lublinie uwzględnił prawomocnie powództwo reprezentowanych przez LSW synów Pana Tadeusza Mazowieckiego przeciwko Pani Annie Jaśkowskiej – radnej Rady Miasta Lublina poprzedniej kadencji.

 

Sprawa dotyczyła ochrony kultu pamięci po zmarłym ojcu. Sąd Apelacyjny zobowiązał pozwaną do opublikowania w popularnych mediach ogólnopolskich i lokalnych, oraz w ramach odczytu podczas sesji Rady Miasta Lublina przeprosin za głoszenie nieprawdziwych i rażąco godzących w dobre imię Pana Tadeusza Mazowieckiego informacji, jakoby za swojego życia był „stalinowcem, komunistą, agentem NKWD” i „kolaborował z okupacyjną bolszewicką władzą”.

Wyrok jest prawomocny. Jesteśmy dumni, że mogliśmy brać udział w tak ważnej sprawie i cieszymy się z kolejnego sukcesu praktyki procesowej LSW.

Sprawę prowadzili Maciej Ślusarek i Katarzyna Lejman.

Zbigniew Boniek