Branża

Private equity 
i Venture capital

Wspieramy osoby i instytucje inwestujące na polskim rynku znaczne kwoty i angażujące się w duże projekty.

Inwestorzy korzystający z usług doradczych LSW to między innymi: fundusze inwestycyjne typu venture capital/private equity, polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa przeprowadzające procesy fuzji i przejęć, podmioty inwestujące na szeroko pojętym rynku kapitałowym oraz podmioty uczestniczące w prywatyzacjach spółek Skarbu Państwa.

Nasze wsparcie obejmuje wszystkie etapy inwestycji, od wyboru struktury transakcji, poprzez due diligence, negocjacje dokumentacji transakcyjnej i kompleksowe przeprowadzenie transakcji, doradztwo w okresie inwestycji oraz doradztwo w procesie wyjścia z inwestycji.

Wspieramy Klientów przy planowaniu, pozyskiwaniu i stosowaniu instrumentów wsparcia inwestycyjnego, w transakcjach obejmujących m.in. relokację działalności, obciążenia lub przeniesienia subsydiowanych aktywów, nabycia udziałów (akcji), wydzielenia części przedsiębiorstwa lub ograniczenia zakresu działalności (downsizing).

Posiadamy bogate doświadczenia zarówno w obsłudze inwestycji finansowanych wyłącznie ze środków prywatnych, jak również tych korzystających z finansowania publicznego – wsparcie pochodzące ze środków NCBiR.