Branża

Przemysł, nieruchomości 
i infrastruktura

W ramach wieloletniej praktyki, przeprowadziliśmy szereg transakcji na rynku obrotu nieruchomości, doradzaliśmy w wielu przedsięwzięciach deweloperskich zarówno dla polskich, jak i zagranicznych podmiotów.

Reprezentowaliśmy Klientów w złożonych sporach sądowych dotyczących największych inwestycji infrastrukturalnych w kraju. Uczestniczyliśmy w wielu złożonych transakcjach, reprezentując i doradzając przedsiębiorcom działającym w różnych gałęziach przemysłu, także ciężkiego i wydobywczego.

Dla naszych Klientów uzyskiwaliśmy tytuły prawne do nieruchomości, decyzje o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę. Doradzaliśmy Klientom będących właścicielami działek nieinwestycyjnych w sprawie uzyskania przyłączy kanalizacyjnych, wodociągowych i energetycznych oraz realizacji inwestycji na działkach podlegających ochronie środowiskowej, gruntów rolnych czy leśnych.

Dla czołowych polskich deweloperów i funduszy inwestycyjnych przeprowadziliśmy analizy nieruchomości w kontekście nabycia, zwiększenia możliwości inwestycyjnych nieruchomości i realizacji inwestycji. Uczestniczyliśmy w projektach procesu budowlanego od fazy koncepcji do fazy realizacji inwestycji.

Posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych związanych z zasiedzeniem, wadami obiektów budowlanych oraz nabywaniem praw do nieruchomości, jak również w sprawach dotyczących najmu powierzchni użytkowych oraz prawa użytkowania wieczystego, w szczególności przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Realizujemy inwestycje budowlane na nieruchomościach pod nadzorem i współpracą konserwatora zabytków (kompleksowe doradztwo prawne przy realizacji projektów restrukturyzacji nieruchomości zabytkowych – zmiana sposobu użytkowania z mieszkalnej na biurowo-usługową).

Z sukcesem prowadziliśmy sprawy dotyczące realizacji inwestycji infrastrukturalnych oraz związane z instrumentami finansowymi. Uczestniczyliśmy m.in. w procesie prywatyzacji, przekształcenia i fuzji jednej z najistotniejszych dla polskiej gospodarki hut stali, czy w procesie prywatyzacji i przejęcia polskich stoczni.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w postępowaniach sądowych i administracyjnych, wynikające z prowadzenia licznych złożonych spraw w imieniu przedsiębiorców działających w różnych sektorach gospodarki, przemysłu i infrastruktury.