Branża

Rynek medyczny
 i life science

Posiadamy unikalne doświadczenie w doradztwie dla podmiotów szeroko pojętej branży farmaceutycznej i medycznej, w szczególności dla firm farmaceutycznych i producentów wyrobów medycznych, dostawców usług medycznych, w tym prywatnych i publicznych szpitali oraz jednostek zajmujących się badaniami medycznymi.

Doradzamy Klientom w zakresie skutecznej i efektywnej komercjalizacji wartości niematerialnych i prawnych oraz posiadamy bogate doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych.

Doradzamy inwestorom i przedstawicielom sektora nauki w zakresie tworzenia form prawnych umożliwiających współpracę biznesu z nauką i komercjalizację badań naukowych. Pomagamy w tworzeniu spółek celowych, umów konsorcjów i umów inwestycyjnych umożliwiających inwestowanie w naukę i komercjalizację wyników badań.

We współpracy z rzecznikami patentowymi wspieramy inwestorów, instytuty i uczelnie w uzyskiwaniu ochrony własności intelektualnej dotyczącej wyników badań naukowych.

Wspieramy naukowców i instytucje w realizacji projektów edukacyjnych, naukowych i popularnonaukowych.

Nasi prawnicy są wykładowcami w Centrum Prawa Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza oraz prelegentami na konferencjach poświęconych własności intelektualnej i przemysłowej.

Współpracujemy z rzecznikami patentowymi w różnych dziedzinach nauki i techniki. Posiadamy bogate doświadczenie w realizacji projektów B+R.

Od wielu lat oferujemy kompleksową obsługę prawną dla Klientów prowadzących badania medyczne.  Specjalizujemy się również w doradztwie kryzysowym związanym z organizacją badań naukowych. Działania te koncentrują się na zapewnieniu bezpieczeństwa prawnego i finansowego zaangażowanych stron.

Uczestniczymy również w postępowaniach administracyjnych z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, a także prowadzimy korespondencję z komisjami bioetycznymi.

Każdego dnia pomagamy naszym Klientom świadczyć usługi na miarę XXI wieku, które zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa prawnego.

Joint Polish Investment Fund C.V. - SmartMedics Sp. z o. o.

Zespół LSW wsparł spółkę portfelową funduszu Joint Polish Investment Fund C.V. – SmartMedics Sp. z o. o. w procesie nawiązania współpracy z globalnym liderem produkcji wyrobów medycznych.

 

SmartMedics jest innowacyjną polską spółką działającą w branży mobilnych wyrobów medycznych. Dzięki transakcji przeprowadzi prace rozwojowe, których efektem ma być produkcja innowacyjnych urządzeń diagnostycznych opartych o technologie obu partnerów. Łączne wynagrodzenie wynikające z porozumienia szacowane jest na około 4 miliony USD, co stanowi równowartość ok. 16,7 mln zł. Zakres prac kancelarii LSW obejmował wsparcie prawne w negocjowaniu warunków współpracy.

Zespół zaangażowany w projekt: Krzysztof Laskowski (praktyka prawa korporacyjnego), Magdalena Frąckowiak (praktyka prawa korporacyjnego) i Bartosz Mysiak (praktyka własności intelektualnej).

Airway Medix S.A.

Zespół LSW przeprowadził na rzecz notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie spółki Airway Medix S.A. projekt pozyskania finansowania z banku, z siedzibą w Izraelu.

 

Airway Medix S.A. jest polską innowacyjną spółką prowadzącą prace badawczo-rozwojowe i komercjalizującą nowatorskie urządzenia medyczne, przeznaczone dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, pacjentów z zagrożeniem życia oraz na oddziałach anestezjologii. Bank z siedzibą w Izraelu udzielił polskiej spółce kredytu bazując na zabezpieczeniach podlegających prawu polskiemu i amerykańskiemu. W transakcję zaangażowani byli doradcy prawni z Izraela, Polski i Stanów Zjednoczonych.

Zakres prac kancelarii LSW obejmował negocjowanie zapisów dokumentów finansowania oraz doradztwo prawne na każdym etapie projektu. Kancelaria LSW od lat wspiera klientów działających w branży medycznej. W obecnych okolicznościach wpieranie tej branży jest dla nas szczególnie istotne.

Zespół zaangażowany w projekt – praktyka prawa korporacyjnego: Krzysztof Laskowski, Magdalena Frąckowiak oraz Paweł Baran.

 

Obsługa prawna badań klinicznych

Zespół LSW wielokrotnie zapewniał kompleksową obsługę prawną badań klinicznych prowadzonych przez Klientów lub na ich zlecenie. Specjalizuje się również w doradztwie kryzysowym związanym z organizacją tych badań.

 

Jego działania koncentrują się na bezpieczeństwie prawnym i finansowym zaangażowanych podmiotów. Ponadto, prawnicy LSW uczestniczyli również w postępowaniach administracyjnych przed Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, jak również prowadzili korespondencję z komisjami bioetycznymi.