Od dziś rozpoczyna się ogłoszony przez Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy nowy nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne, a w przypadku przedsiębiorców samozatrudnionych- udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli odnotowany został znaczący spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

O dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne będą mogli ubiegać się mikoroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy, a także organizacje pozarządowe, którzy nie otrzymali jeszcze żadnego dofinansowania na ten cel z innych środków publicznych.

Wnioski będzie można składać za pośrednictwem platformy praca.gov.pl do dnia 23 czerwca.