Koronawirus a podatki

 • 20 marca 2020
 • Covid-19

Trwają prace nad specustawą, która będzie przewidywać m.in. udogodnienia w płatnościach podatków.

Nie czekając na nowe rozwiązania, podatnicy mogą skorzystać z instytucji, funkcjonującej od lat na gruncie Ordynacji podatkowej tj. odroczenia terminu płatności podatku/zaległości podatkowej lub rozłożenia na raty, a nawet umorzenia zaległości podatkowej.

Jak to się ma do pandemii?

Zgodnie z art. 67a Ordynacji podatkowej organ podatkowy na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może:

 • odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
 • odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;
 • umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Takim uzasadnionym i ważnym interesem podatnika może być realne ryzyko wystąpienia problemów z terminową zapłatą należności podatkowych w związku z występowaniem koronawirusa SARS-CoV-2.

Jakiej reakcji możemy się spodziewać ze strony urzędów skarbowych?

Jak wynika z informacji zamieszczonej na stronie Ministerstwa Finansów, w tym przypadku urzędy skarbowe mają rozpatrywać wnioski w tym zakresie, w pierwszej kolejności i będą brały pod uwagę obecną sytuację epidemiczną przy rozpatrywaniu wniosków dotyczących przyznania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, a nadzwyczajne okoliczności, w których znaleźli się podatnicy, będą uzasadniały złożenie przez nich wniosków o:

– odroczeniu terminu płatności podatku (jak też zaległości podatkowych),

– rozłożenia płatności podatku na raty (jak też zaległości podatkowych),

– umorzenie zaległości podatkowych.

O czym należy pamiętać?

W razie gdy organ przychyli się do wniosku o odroczenie terminu płatności podatku (jak też zaległości podatkowych) lub rozłożenia płatności podatku na raty (jak też zaległości podatkowych), to w decyzji organ podatkowy ustala opłatę prolongacyjną od kwoty podatku lub zaległości podatkowej (równą połowie odsetek za zwłokę – tj. na dzień niniejszej informacji 4%). Nie ustala się opłaty prolongacyjnej, gdy przyczyną wydania takiej decyzji były klęska żywiołowa lub wypadek losowy. (w drodze zapowiadanej specustawy opłata prolongacyjna prawdopodobnie zostanie zniesiona).

Dodatkowo należy pamiętać, że organ jest związany treścią wniosku (nie zastosuje innej ulgi, niż ta, o którą podatnik się ubiega, dlatego w składanych wnioskach podatnicy powinni formułować alternatywne żądania). W odpowiedzi na wniosek podatnika organ ustosunkuje się w drodze decyzji (przyznając lub odmawiając prawa do ulgi).

Składając wniosek o zastosowanie ulgi należy pamiętać, że:

 • wniosek o odroczenie terminu płatności podatku (rozłożenie podatku na raty) – należy złożyć przed upływem terminu jego płatności;
 • wniosek o odroczenie zapłaty zaległości podatkowej (rozłożenie na raty zaległości podatkowej) – należy złożyć po terminie płatności podatku;
 • wniosek o umorzenie zaległości podatkowej – należy złożyć dopiero po terminie płatności podatku (instytucja ulgi polegającej na „umorzeniu” odnosi się bowiem do zaległości podatkowej, czyli podatku, którego termin płatności już upłynął).

Wnioski można składać papierowo lub elektronicznie, wykorzystując ePUAP.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań odnośnie uzupełnienia czy złożenia wniosków pozostajemy do Państwa dyspozycji.

  Jak możemy Ci pomóc?

  Wyślij do nas wiadomość