Koronawirus a Twoja rata kredytu

 • 18 marca 2020
 • Covid-19

16 marca 2020 r. Związek Banków Polskich (ZBP) zapowiedział, że banki podejmą szereg działań pomocowych na rzecz swoich klientów w związku z pandemią COVID-19.

Wskutek działań zaradczych, 48 banków komercyjnych i 52 banków spółdzielczych zrzeszonych w ZBP, powinno umożliwić odroczenie spłaty istniejących zobowiązań, zmienić zasady naliczenia opłat i prowizji, czy choćby ułatwić realizowanie płatności.

Co deklaruje Związek Banków Polskich?

Związek Banków Polskich zakomunikował, że w ramach obowiązujących aktualnie przepisów prawnych:

 • Banki ułatwią odroczenie (zawieszenie) spłaty rat kredytów (mieszkaniowych, konsumpcyjnych i dla przedsiębiorców) kapitałowo-odsetkowych lub wyłącznie rat kapitałowych przez okres do 3 miesięcy i wskutek tego, automatyczne wydłużenie o ten sam okres łącznego okresu spłaty kredytu (pod warunkiem przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia spłaty kredytu);
 • w przypadku przedsiębiorców posiadających zdolność kredytową na koniec 2019 r., Banki na wniosek klienta odnowią udzielone finansowanie na okres do 6 miesięcy;
 • Banki, które w swojej grupie kapitałowej mają firmę leasingową lub faktoringową, podejmą działania w celu zastosowania odroczenia spłat na zasadach analogicznych do stosowanego przez bank w odniesieniu do odroczenia spłaty kredytów (opisane powyżej);
 • wnioski dotyczące zawieszenia spłat rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych będą zwolnione z opłat i prowizji, a samo ich składanie ma być maksymalnie uproszczone i możliwe w formie elektronicznej lub telefonicznie;
 • ułatwieniu ulega proces uruchomienia krótkoterminowych kredytów służących ustabilizowaniu sytuacji finansowej klienta, który odczuł gospodarczo skutki pandemii;
 • rozpoczną się prace zwiększające maksymalną kwotę płatności zbliżeniowych kartą do kwoty 100 złotych oraz proces instalacji dodatkowych urządzeń POS (terminali płatniczych) w sklepach.

Kancelaria LSW może pomóc w redakcji i uzasadnieniu wniosków o odroczenie spłaty rat kredytu, leasingu lub opłat związanych z faktoringiem, jak również w odnowieniu udzielonego finansowania.

W przypadku jakichkolwiek dalszych pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z radcą prawnym, wspólnikiem Władysławem Bieńkowskim.

  Jak możemy Ci pomóc?

  Wyślij do nas wiadomość