Temat konieczności używania masek w celu zapobiegania transmisji wirusa SARS-CoV-2 i utrzymania odległości 1,5 m pomiędzy stanowiskami pracy budzi sporo emocji szczególnie w branży filmowej.

Z jednej strony wykonanie działalności przez podmioty zajmujące się produkcją filmów kinowych, nagrań wideo, programów telewizyjnych (seriali telewizyjnych, programów dokumentalnych) i reklam telewizyjnych nie podlegają ograniczeniom, z drugiej natomiast 1,5 m dystans społeczny lub nakaz noszenia maseczek skutecznie uniemożliwią prowadzenie działalności przez przedsiębiorców działających w tej branży.

Kancelaria LSW w związku z pojawiającymi się wątpliwościami związanymi z nieprecyzyjnością przepisów rozporządzania Rady Ministrów  z dnia 2 maja w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zdecydowała się wystąpić o oficjalną opinię Ministerstwa Zdrowia  w zakresie noszenia maseczek na planie filmowym, organizowanym w różnych miejscach (w różnego typu budynkach, w tym mieszkaniach prywatnych, a także w plenerze) oraz konieczności zachowania 1,5 m dystansu w sytuacjach, w których aktorzy nie mogą go zachować oraz nie mogą stosować maseczek ze względu na rodzaj scen, które muszą być sfilmowane – sytuacje relacyjne, w których występuje zmniejszenie odległości między aktorami czy też kontakt fizyczny między nimi.

Opinia Ministerstwa Zdrowia

Zgodnie z opinią MZ w sytuacji wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych związanych z produkcją filmowo-telewizyjną, osoby w niej uczestniczące w trakcie ich wykonywania nie są zobowiązane do noszenia maseczek na tym terenie. Ponadto MZ oceniło, że określona w ww. rozporządzeniu odległość między stanowiskami pracy wynosząca co najmniej 1,5 m jest wymagana tylko, jeżeli jest to możliwe ze względu na charakter wykonywanej działalności. W sytuacji gdy nie jest to możliwe pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia adekwatnych środków ochrony osobistej związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

Wprawdzie MZ nie wyszczególniło jakie środki ochrony osobistej poza maseczkami są adekwatne w sytuacjach zmniejszenia dystansu poniżej 1,5 m, ale wskazało na konieczność śledzenia i przestrzegania w czasie prowadzenia działalności, nakazów oraz wytycznych publikowanych na stronach rządowych dedykowanych tematowi COVID-19.

Opinia Ministerstwa Zdrowia jest dostępna TUTAJ

Należy podkreślić, że o ile nie ma obowiązku noszenia maseczek na planie, to w celu minimalizowania ryzyka transmisji wirusa oraz ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa realizowanych projektów i pracujących na planie ludzi, rekomendowane jest stosowanie maseczek we wszystkich sytuacjach kiedy jest to możliwe.

Podobne stanowisko zajmuje  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które w dniu dzisiejszym opublikowało obszerny artykuł w zakresie III etapu znoszenia ograniczeń. MKiDN zaleca aby na wznawiających działalność planach filmowych wszyscy członkowie ekipy pracowali w maseczkach, o ile nie uniemożliwia im to skutecznego wykonywania ich zadań i obowiązków. Wyjątki obejmują aktorów ze względu na charakteryzację i fryzury – w tym wypadku zalecane jest zachowanie przez nich dystansu wobec innych członków ekipy filmowej. Jednocześnie MKiDN rekomenduje maksymalne ograniczenie liczby osób na planie w zależności od charakteru realizowanego dnia zdjęciowego i rozmieszczanie ekipy w taki sposób, żeby nie tworzyć większych skupisk, m.in. poprzez wydzielenie stref poruszania się po planie.