W dniu dzisiejszym wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia ograniczające zakaz przemieszczania się i wprowadzające ograniczenia w podróżowaniu komunikacją zbiorową.

Wprowadzony na obszarze Rzeczpospolitej zakaz przemieszczania się obowiązuje z wyłączeniem:

  • drogi do i z pracy;
  • wolontariatu w walce z koronawirusem;
  • niezbędnych spraw z życia codziennego.
UWAGA! W przypadku kontroli policji pracownik musi poinformować o celu podróży (droga do pracy lub z pracy) oraz o adresie świadczenia pracy, adresie zamieszkania. Nie jest wymagane żadne zaświadczenie od pracodawcy.

Rozporządzenie wprowadziło również dalszy zakaz zgromadzeń poszerzając go o spotkania i zebrania niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu.

Wyżej wymienione ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą jednak zakładów pracy. W tym przypadku należy stosować w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji (więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rozwoj/zalecenia-dla-zakladow-pracy-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa).

Obostrzenia obowiązują od środy 25 marca do soboty 11 kwietnia.