Pomimo postępującego wzrostu zachorowań na COVID-19 rząd zdecydował się na powolne „odmrożenia gospodarki” poprzez częściowe znoszenie zakazów i ograniczeń wdrożonych wraz z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski.

Od połowy tygodnia mogą działać m.in. żłobki i przedszkola, umożliwiając rodzicom powrót do pracy na wcześniejszych zasadach.

Odpowiedzią na działanie rządu niewątpliwie są opublikowane zalecenia Państwowej Inspekcji Pracy, gwarantujące bezpieczny powrót pracowników do zakładów pracy.

Wśród zaleceń PIP znalazły się:
  • aktualizacja oceny ryzyka poprzez identyfikację zagrożeń fizycznych, biologicznych, chemicznych, a także psychospołecznych oraz prawidłowo przeprowadzoną ocenę ryzyka w środowisku pracy;
  • stworzenie planu działań obejmującego właściwe środki bezpieczeństwa i kontroli, umożliwiające prace oraz zapobieganie możliwości rozprzestrzenienia się wirusa SARS-CoV-2.

PIP wskazała również  rodzaje środków koniecznych do zastosowania przez pracodawców. Znalazły się tutaj środki eliminujące zagrożenie zakażenia chorobą jak zmiana organizacji pracy i utrzymanie świadczenia pracy w formie zdalnej wszędzie tam gdzie jest to możliwe. W przypadku konieczności pracy na terenie danego zakładu pracy PIP wskazuje na konieczność stosowania środków minimalizujących zagrożenie i oddzielające zagrożenia od pracowników tj.:

  • środki techniczne w tym m.in.: obudowy pleksiglasowe, oddzielanie stanowisk pracy przegrodami lub zapewnienie odstępu 1,5 m miedzy pracownikami, a także wentylację pomieszczeń pracy;
  • środki organizacyjne, w tym m.in.:  zmianowość na stanowiskach pracy, zwiększenie czasu trwania i ilości przerw w pracy, kierowanie tylko wykwalifikowanych pracowników do wykonania określonej pracy;
  • środki ochrony osobistej;
  • środki behawioralne, w tym m.in.: obserwacje przestrzegania reguł i wytycznych kierownictwa, nadzór nad pracownikami;
  • działania przeciwepidemiczne, w tym m.in.: zapewnienie środków do dezynfekcji rąk i elementów środowiska pracy – blatów, klamek, poręczy, wyposażenia technicznego np. wspólne drukarki i kopiarki, zwiększenie częstotliwości sprzątania pomieszczeń pracy, przypominanie o zasadach higieny.

Pracodawcy powinni pamiętać o sporządzeniu w tym zakresie odpowiednich procedur oraz o poinformowaniu pracowników o wprowadzonych zmianach i procedurach, a tam gdzie jest to konieczne, zapewnić pracownikom stosowne szkolenie.

Więcej informacji na stronie: https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/109995,bezpieczny-powrot-do-pracy-zalecenia-panstwowej-inspekcji-pracy.html