Już dzisiaj rozpoczyna się nabór wniosków o udzielenie pożyczki umożliwiającej finansowanie płynnościowe w celu minimalizowania negatywnych skutków epidemii wywołanej rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2.

Pożyczka płynnościowa jest adresowana do mikro, małego i średniego przedsiębiorcy posiadającego na terenie województwa mazowieckiego siedzibę lub stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej.

Otrzymane środki mogą być przeznaczone na nieopłacone, na dzień 1 lutego 2020 r. wydatki bieżące, obrotowe lub częściowo wydatki inwestycyjne do wysokości 20% wypłaconych środków pożyczki.

Pożyczka płynnościowa jest nieoprocentowana, może finansować do 100% wydatków przedsiębiorcy. Okres spłaty pożyczki wynosi maksymalnie 72 miesiące, a okres maksymalnej karencji w spłacie rat pożyczki wynosi 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia.

Szczegóły dotyczące zasad udzielenia pożyczki oraz procedury ubiegania się o nią znajdują się na stronie internetowej Banku Pekao.