Rozpoczął się drugi etap znoszenia ograniczeń wprowadzanych w związku z epidemia COVID-19. Od wczoraj mogą prowadzić swoja działalność hotele, centra handlowe i rehabilitacja lecznicza, a od środy 6 maja będzie możliwe otwarcie żłobków i przedszkoli, funkcjonujących zgodnie z wytycznymi GIS.

Nie pozbawi to jednak możliwości korzystania przez rodziców z zasiłku opiekuńczego na dziecko do lat 8. Taki zasiłek będzie nadal wypłacany rodzicom w sytuacji zamknięcia żłobka albo przedszkola na mocy decyzji samorządu terytorialnego, braku możliwości zapewnienia opieki nad dzieckiem przez placówkę ze względu na ograniczenia spowodowane epidemią COVID-19 lub też podjęcia decyzji przez rodzica o pozostawieniu dziecka w domu. Zasiłek opiekuńczy nie będzie jednak  przysługiwał, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego, czy urlopu wychowawczego).

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał na okres zamknięcia żłobków, przedszkoli oraz innych placówek a także na okres braku możliwości sprawowania opieki przez nianie z powodu COVID-19, nie dłużej jednak niż do dnia 24 maja 2020 r.