English example text View more

Your law company

in Warsaw
Advocate

Katarzyna Lejman

Text in English. Katarzyna specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i prawie cywilnym. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych – reprezentuje zarówno duże podmioty gospodarcze, jak i osoby fizyczne, w tym twórców

Text in English. W swojej praktyce mierzy się zarówno z tematyką naruszenia dobrego imienia oraz renomy przez prasę i konkurentów rynkowych reprezentowanych osób, jak i naruszeniami praw autorskich i prawa do firmy.

W zakresie jej doświadczeń leżą również skomplikowane spory sądowe pomiędzy przedstawicielami branży reklamowej i mediowej.

Partner / Advocate

Maciej Kubiak

Text in English. Specjalizuje się w ochronie prawa własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego, a także w zakresie prawa mediów, filmowego i prasowego, IT i nowych technologii, reklamy i konkurencji oraz ochrony dóbr osobistych.

Text in English. Reprezentuje Klientów w złożonych sporach sądowych związanych z ochroną własności intelektualnej oraz w sprawach gospodarczych. 

Zrealizował kilkadziesiąt projektów obsługi prawnej produkcji filmowo-telewizyjnych, w tym wysokobudżetowych koprodukcji międzynarodowych.

Industries

Find out more about the industries we specialize in.
Creative industry
and creators
New technologies
and e-commerce
Marketing and advertising
(Retail / B2C)
Medical and life
science market
Media
and reputation protection
Industry, real estate
and infrastructure
Private equity
i
Venture capital
Sport
Business
and family

Our specializations

Intellectual property

The area of intellectual property is our specialitè de la maison. We have been specializing in the protection of intellectual property for years.

We work for well-known film and television producers, the largest companies in the advertising and marketing industry, media houses, video content producers, event agencies and organizers of great artistic projects, as well as for creators and artists.

In addition to the creative industry, our clients are largely well-known brands and corporations for which brand management and protection, fair competition and new technologies are an important element of everyday business reality.

We negotiate and prepare contracts for our clients, we represent them in litigation, arbitration and mediation, and we help to carry out complex transactions.

We provide opinions on artistic, technological, event and marketing projects, helping to implement the most innovative projects.

    Contact us

    From May 25, 2018, Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of April 27, 2016 (GDPR) applies. We need your consent to process your personal data, including those stored in cookie files.
    Contact data

    Warsaw