WYZWANIE

Wyzwaniem prawnym w tej sprawie była ocena czy transakcja nie wymagała zgłoszenia do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, co dałoby Klientowi przewagę negocjacyjną w transakcji przejęcia 100% udziałów innego podmiotu.

ROZWIĄZANIE PRAWNE

Zespół LSW przedstawił Klientowi przesłanki pociągające za sobą obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji w kliku wariantach, które umożliwiły podjęcie decyzji biznesowej odpowiedniej do planowanej transakcji.

ROZSTRZYGNIĘCIE

Zastosowane rozwiązanie prawne zminimalizowało ryzyko biznesowe Klienta związane z inwestycją, a Klient uniknął nałożenia sankcji przez Prezesa UOKIK.

 

Osoba do kontaktu:

Edyta Niemyska LL.M.

Radca prawny