Nasze doradztwo obejmowało kompleksowe wsparcie prawne po stronie Montis Capital w tym badanie prawne spółki, wsparcie w procesie negocjacji dokumentacji transakcyjnej oraz w zakresie uzyskania zgód korporacyjnych funduszu. Pozostałymi inwestorami biorącymi udział w rundzie byli m.in. Nutreco, Aqua-Spark, PFR Life Science i Seventure.

Proteon Pharmaceuticals to polska firma biotechnologiczna rozwijającą technologię bakteriofagową, której celem jest ograniczenie stosowania antybiotyków w hodowli zwierząt i ryb.

Montis Capital jest funduszem venture capital działającym w ramach programu PFR Otwarte Innowacje. Lukasz Dziekonski Tomasz Poninski i Wojtek Szwankowski dziękujemy za zaufanie i kolejny wspólny projekt!

Stronom transakcji dziękujemy za dobrą współpracę.

Zespół zaangażowany: Krzysztof Laskowski, Paulina Rudowicz-Jastrzębska, Maciej Marczewski.