Airway Medix S.A. jest polską innowacyjną spółką prowadzącą prace badawczo-rozwojowe i komercjalizującą nowatorskie urządzenia medyczne, przeznaczone dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, pacjentów z zagrożeniem życia oraz na oddziałach anestezjologii. Bank z siedzibą w Izraelu udzielił polskiej spółce kredytu bazując na zabezpieczeniach podlegających prawu polskiemu i amerykańskiemu. W transakcję zaangażowani byli doradcy prawni z Izraela, Polski i Stanów Zjednoczonych.

Airway Medix S.A. jest polską innowacyjną spółką prowadzącą prace badawczo-rozwojowe i komercjalizującą nowatorskie urządzenia medyczne, przeznaczone dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, pacjentów z zagrożeniem życia oraz na oddziałach anestezjologii. Bank z siedzibą w Izraelu udzielił polskiej spółce kredytu bazując na zabezpieczeniach podlegających prawu polskiemu i amerykańskiemu. W transakcję zaangażowani byli doradcy prawni z Izraela, Polski i Stanów Zjednoczonych.