Głównym celem Stowarzyszenia, jest realizowanie projektów popularyzujących Muzeum Narodowe i znajdujące się w nim zbiory. Ponadto, Stowarzyszenie wspiera działalność Muzeum w innych aspektach, organizując między innymi liczne wydarzenia o charakterze kulturalnym lub edukacyjnym.

Jednym z największych projektów Stowarzyszenia, jest organizowany cyklicznie bal dobroczynny pt. „Spragnieni Piękna”. Dochód z balu przeznaczany jest w całości na działania programowe Muzeum. Zachęcamy do bliższego zapoznania się z ich działaniami pod adresem: https://przyjacielemnw.pl/.