Specjalizacja

Bezpieczeństwo IT

Naszym celem jest zbudowanie pomostu pomiędzy technologią a biznesem, tak aby odporność na cyberzagrożenia stała się jednym z filarów DNA organizacji.

Realizujemy projekty Unity Compliance, które stanowią trzon usług z obszaru bezpieczeństwa IT.

Zarządzanie Bezpieczeństwem Cyfrowej Transformacji:

Rozwiązania Unity Compliance pomagają naszym Klientom zoptymalizować podejście organizacji wobec ryzyka cybernetycznego oraz wpleść je w strategię biznesową. Pozwalają zrównoważyć wymagania zgodności z międzynarodowymi standardami i wdrażać je wraz z rozwojem firmy. Upraszczamy skomplikowane procesy cyber bezpieczeństwa, integrując je z operacjami biznesowymi.

Ocena Strategii:

Pomagamy ocenić, czy świadomość oraz strategia jest w stanie zabezpieczyć aktualne i długoterminowe cele biznesowe w obliczu zmieniających się zagrożeń oraz wymagań regulacji prawnych oraz branżowych.

Cyber RoadMapa:

Wspomagamy planowanie, budowanie, optymalizowanie i wdrażanie kluczowych strategii biznesowych.

Budowanie Cyber Odporności:

Przygotowujemy analizy oraz pomagamy wdrażać procedury, które pozwolą organizacji pozostać odpornym na incydenty wewnętrzne oraz zewnętrzne. Wdrażamy proaktywną analizę ryzyk mających wpływ na kluczowe obszary biznesu. Mapujemy krytyczne dla Klienta dane i wdrażamy plany zabezpieczenia ciągłości działania oraz budowania świadomości użytkowników.