Specjalizacja

Prawo konkurencji

Strategiczna obrona i dochodzenie roszczeń w sporach antymonopolowych.

LSW doradza Klientom w sprawach dotyczących ustalania cen, zmów przetargowych, sprzedaży wiązanej, porozumień dystrybucyjnych, zmów i prób monopolizacji.  Doświadczenie antymonopolowe Kancelarii obejmuje szeroki zakres branż, w tym naftowo-gazowa, FMCG, technologiczna, reklamowa, marketingowa, wydawnicza, stoczniowa, kolejowa. LSW reprezentuje Klientów w postępowaniach wyjaśniających, jak i antymonopolowych, w tym postępowaniach polubownych. Prowadzi sprawy sporne, w tym dotyczące powództwa prywatnego o odszkodowanie.

Stosowanie przepisów dotyczących kontroli koncentracji, kar pieniężnych oraz funkcjonowania programu łagodzenia kar:

– przygotowywanie dla polskich i międzynarodowych Klientów zgłoszeń zamiaru koncentracji,

– reprezentowanie Klientów w postępowaniach koncentracyjnych.

Konsumenci

Posiadamy bogate doświadczenie w doradzaniu przedsiębiorcom z branży retail oraz e-commerce. W tym zakresie prawnicy LSW przygotowują i konsultują regulaminy promocji i konkursy konsumenckie, regulaminy i polityki prywatności sklepów internetowych, witryn internetowych oraz aplikacji mobilnych, a także wszelką komunikację marketingową do konsumentów. Ponadto, jako kancelaria prawnicza wspieramy Klientów w zakresie oznakowania produktów (labelling) oraz bezpieczeństwa produktów.

 

Sukcesy