Specjalizacja

Nieruchomości, Infrastruktura i budownictwo

W ramach praktyki, przeprowadziliśmy powyżej tysiąca postępowań administracyjnych dotyczących nieruchomości oraz uzyskaliśmy dla Klientów tytuł prawny do nieruchomości,  decyzję o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę. Uczestniczyliśmy w postępowaniach odszkodowawczych zakończonych przyznaniem odszkodowań za wywłaszczone  nieruchomości na łączną kwotę ponad 2 mld złotych.

Braliśmy udział w pracach dotyczących tworzenia i zmian szeregu planów zagospodarowania przestrzennego w centrum Warszawy.

Prowadziliśmy kilkaset postępowań reprywatyzacyjnych w sprawie nieruchomości o łącznej powierzchni kilkudziesięciu tysięcy hektarów.

Doradzamy Klientom w zakresie nabywania nieruchomości trudnych i umożliwiamy uzyskanie finasowania dla tych projektów. Posiadamy unikatowe doświadczenia związane z oceną zasadności wysuwanych roszczeń w stosunku do nieruchomości.

Dla  czołowych polskich deweloperów i funduszy inwestycyjnych przeprowadziliśmy analizy nieruchomości w kontekście nabycia, zwiększenia możliwości inwestycyjnych nieruchomości i realizacji inwestycji.

Specjalizujemy się w szeroko pojętym doradztwie w zakresie lokalizacji i realizacji inwestycji infrastrukturalnych, w tym reprezentowaliśmy naszych Klientów w sporach sądowych związanych z realizacją kontraktów budowlanych. Zajmowaliśmy się obsługą prawną procesów budowlanych – od etapu przygotowania inwestycji, planowania, wyboru inwestora w ramach zamówień publicznych, przygotowania dokumentacji budowlanej i uzyskania wymaganych pozwoleń, poprzez realizację inwestycji.

Zajmujemy się także obsługą skomplikowanych i trudnych procesów jak np. wspólnoty gruntowe wsi, inwestycje budowlane w obiektach zabytkowych czy obiektach powojskowych. Przeprowadziliśmy proces scalania ponad 500 nieruchomości karłowatych o łącznej powierzchni 20 ha, stanowiących własność szeregu osób fizycznych, w celu wydzielenia dróg publicznych i podziału nieruchomości na działki budowlane.

Nasze Ostatnie Sukcesy