Specjalizacja

Pomoc publiczna i fundusze UE

Kancelaria adwokacka LSW doradza swoim Klientom w zakresie finansowania infrastruktury publicznej i usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii selektywności w świetle kryteriów Altmark.

Doradzamy Klientom w procesie dokapitalizowania przez władze publiczne, realizacji zobowiązań inwestycyjnych, w sprawach zmian w systemie regulacyjnym zapewniających selektywny przywilej określonej grupie przedsiębiorstw.

W sprawie funduszy unijnych doradzamy strukturyzując inwestycje w celu zwiększenia ich kwalifikowalności, a także na etapie składania protestów od wyników oceny wniosków. Reprezentujemy Klientów podczas kontroli, doradzając m.in. w zakresie ryzyk związanych z modyfikacjami pierwotnego projektu i korekt finansowych oraz w sprawach o zwrot dotacji, m.in. w transakcjach takich jak przeniesienie dotowanych aktywów, share deal, w tym z udziałem funduszy inwestycyjnych lub spin-off.

Z sukcesem reprezentujemy Klientów przed organami krajowymi (m.in.  MRiT, MAP, NCBR, PARP, MFiPR), w tym prowadzimy sprawy sądowo-administracyjne, jak również reprezentujemy beneficjentów przed Komisją Europejską.

Nasze Ostatnie Sukcesy