Specjalizacja

Prawo karne gospodarcze

Inflacja legislacyjna i regulacyjna jest faktem i tworzy wysoki poziom ryzyka związany z możliwymi naruszeniami prawa i dotkliwymi konsekwencjami dla przedsiębiorców we wszystkich branżach.

Wieloletnia praktyka pomocy prawnej w przedsięwzięciach biznesowych niemal każdego rodzaju pozwala nam świadczyć usługi prawne o charakterze kompleksowym. Analizujemy i identyfikujemy zagrożenia, minimalizujemy ryzyka i pomagamy naszym Klientom w sytuacjach kryzysowych.

Prowadzimy audyty śledcze chroniące Klientów przed nadużyciami. Dostosowujemy środowisko organizacji Klientów do najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa i zgodności z obowiązującym porządkiem prawnym. Tworzymy, zmieniamy i unowocześniamy istniejące w strukturach regulaminy i asystujemy przy ich efektywnym wdrażaniu.

Reprezentujemy Klientów we wszelkiego rodzaju sprawach związanych z postępowaniami karnymi, karnoskarbowymi oraz przestępstwami gospodarczymi. Zespół prawa karnego gospodarczego zajmuje się w szczególności sprawami z zakresu szeroko pojętego działania na szkodę podmiotów gospodarczych, a także odpowiedzialności karnej członków organów spółek. Bieżące doradztwo naszych doświadczonych ekspertów pozwala na uniknięcie ryzyka podejrzeń i zarzutów w trudnych i złożonych sprawach związanych z przestępstwami gospodarczymi.

Zapewniamy skuteczną pomoc już na etapie postępowania przygotowawczego, uczestniczymy w czynnościach realizowanych przez prokuraturę a także Policję, ABW, CBA, CBŚ oraz inne organy posiadające uprawnienia dochodzeniowo-śledcze. W postępowaniach karnych i karnoskarbowych występujemy w roli obrońców podejrzanych i obrońców oskarżonych, w roli pełnomocników pokrzywdzonych, w roli pełnomocników oskarżycieli posiłkowych oraz oskarżycieli prywatnych, a także w roli pełnomocników powodów cywilnych w ramach postępowań karnych.