Specjalizacja

Prawo podatkowe

Pomagamy efektywnie i bezpiecznie podatkowo zaplanować inwestycje i transakcje od „A do Z”. Doradzamy zarówno przy pojedynczych transakcjach, jak również przy długofalowym kształtowaniu modelu biznesowego, w szczególności w zakresie planowania podatkowego, zarządzania majątkiem, prowadzenia transakcji inwestycyjnych oraz regulowania podatkowych aspektów sukcesji.

Wspieramy zamożnych Klientów indywidualnych i korporacyjnych oraz firmy rodzinne w procesach przygotowania i wdrożenia efektywnych i bezpiecznych scenariuszy podatkowych oraz planów sukcesji, w tym w oparciu o struktury zagraniczne.

Posiadamy bogate doświadczenie w doradztwie podatkowym dla Klientów indywidualnych, wykonujących wolne zawody, artystów i sportowców; w projektowaniu struktur podatkowych organizacji charytatywnych, instytucji non-profit oraz funduszy powierniczych.

Reprezentujemy  Klientów zarówno w postępowaniach przed organami podatkowymi i kontroli skarbowej oraz przed sądami administracyjnymi, jak i w ramach procesów stanowienia prawa.

W ramach praktyki doradczej uczestniczymy w specjalistycznych projektach optymalizacyjnych na rzecz przedsiębiorstw z różnych branż, analizując skutki podatkowe transakcji restrukturyzacyjnych. Przygotowujemy projekty umów oraz oceniamy ich skutki podatkowe.