Specjalizacja

Restrukturyzacja/ upadłość/ likwidacja

Dysponujemy szeroko rozwiniętą praktyką w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz likwidacji.

Działamy sprawnie i kompleksowo łącząc doświadczenie oraz wiedzę z zakresu prawa, finansów jak również zarządzania.

Nasi prawnicy posiadają doświadczenie w pełnieniu funkcji organów postępowań restrukturyzacyjnych oraz likwidacyjnych.

W obszarze restrukturyzacji i upadłości doradzamy zarówno dłużnikom dotkniętym problemem niewypłacalności, jak i ich wierzycielom.

Dłużnikom doradzamy w zakresie wewnętrznych działań restrukturyzacyjnych, w opracowywaniu i wdrażaniu środków restrukturyzacyjnych, w zarządzaniu płynnością oraz kosztami.

Świadczymy kompleksowe usługi prawne związane z przygotowaniem, złożeniem i popieraniem wniosków restrukturyzacyjnych lub upadłościowych. Posiadamy doświadczenie w sporządzeniu wymaganej dokumentacji, w szczególności w sporządzaniu planów restrukturyzacyjnych oraz w przygotowywaniu propozycji układowych. W toku postępowania zapewniamy wsparcie w zbieraniu głosów i popieraniu układu celem jego przyjęcia przez wierzycieli oraz prawomocnego zatwierdzenia przez sąd.

 

Wierzycielom doradzamy w przygotowaniu zgłoszeń ich wierzytelności oraz reprezentowaniu ich interesów w dalszym toku postępowań insolwencyjnych, w szczególności negocjujmy warunki układów, składamy środki zaskarżenia od postanowień organów postępowania, reprezentujemy wierzycieli na posiedzeniach rad lub zgromadzeń wierzycieli.

Prowadzimy postępowania likwidacyjne polegające na: 1) zamknięciu bieżących spraw, 2) ściągnięciu wierzytelności, 3) wykonaniu zobowiązań, 4) spieniężeniu majątku, 5) podziale pozostałego majątku pomiędzy właścicieli, 6) wreszcie wykreśleniu firmy z rejestru.